centrum zastosowań matematyki biologia obliczeniowa

advertisement
CENTRUM ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI
INSTYTUT MATEMATYCZNY
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Warszawa, ul. Śniadeckich 8, IV piętro, sala 403
Seminarium
BIOLOGIA OBLICZENIOWA
Poniedziałek, 18 grudnia 2006
14.00 Mirosław Dudek (Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego): Modelowanie długości genów
15.00 Jacek Jaworski (Międzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie): Modna
kinaza — rola mTOR w nowotworzeniu i chorobach
mózgu
16.00 Piotr Zielenkiewicz (Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN): Czy sieci oddziaływań białek są bezskalowe?
17.00 ciastka z kawą/herbatą
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards