Formularz danych bankowych

advertisement
PROGRAM ERASMUS+
PRAKTYKI
FORMULARZ DANYCH BANKOWYCH
ROK AKADEMICKI 2016/2017
Nazwisko i imię studenta:
......................................................................................
Dzień / miesiąc / rok wyjazdu na stypendium: (w przybliżeniu do jednego tygodnia)
............ / ............ / ............
Adres zameldowania studenta: (ulica, numer, kod pocztowy i miejscowość)
.............................................................................................................................
PESEL: (11 cyfr) ........................................................
E-mail: ......................... @ .........................
Telefon: ................................
DANE BANKU I NUMER KONTA BANKOWEGO
Pełna nazwa banku: ........................................................
Adres banku: (ulica, numer, kod pocztowy i miejscowość) ....................................................................................
Numer konta bankowego: (w systemie IBAN)* .....................................................................................................
SWIFT / BIC-CODE: (dotyczy tylko banków zagranicznych)* .............................................................................
Konto prowadzone jest w walucie: (EUR)** ................
POŚWIADCZENIE DANYCH
Oświadczam, że jestem właścicielem podanego powyżej konta bankowego.
Miejsce, data i podpis studenta
UWAGA:
* w przypadku banków w Polsce numer konta powinien posiadać na początku litery PL i 26 cyfr.
W przypadku banków zagranicznych należy podać pełny IBAN (czyli numer konta) oraz SWIFT lub BIC-CODE.
** akceptujemy TYLKO konta bankowe prowadzone w walucie EUR.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards