Aby obliczyć, jakim procentem pierwszej liczby jest druga liczba: 1

advertisement
Zapamiętaj
Aby obliczyć, jakim procentem pierwszej liczby jest druga liczba:
1. Oblicz, jakim ułamkiem pierwszej liczby jest druga liczba.
2. Powstały ułamek przedstaw jako procent.
liczba, która jest procentem pierwszej liczby
liczba, która jest całością
Jakim procentem liczby 20 jest liczba 2?
10
%
Download