sprawdzian wiadomości i umiejętności

advertisement
mgr Piotr Iwaniuk
nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 37
w Białymstoku
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
WYSOKOŚCI W TERENIE I NA MAPACH
(do programu nauczania przyrody wydawnictwa „Żak” – klasa 5)
ZESTAW A
/20p.
Imię i
nazwisko:……………………………………….………………..
1. Najwyższy szczyt Europy to:
A) Góra Kościuszki
C) Mount Everest
/1p.
B) Mont
D) Czomolungma
Blanc
2. Na profilu przedstawiającym ukształtowanie lądów i dna oceanicznego
zaznaczono niektóre jego formy. Określ nazwy dla form: „F” oraz „I”.
/2p.
F) ……………………………………
I) ……………………………………
3. Najgłębszym miejscem na kuli ziemskiej jest Rów …………………………
/1p.
4. Podaj wysokość bezwzględną, na której rośnie drzewo.
A)
B)
C)
D)
/1p.
10 m n.p.m.
50 m n.p.m.
40 m n.p.m.
30 m n.p.m.
5. Podaj wysokość względną, na której rośnie drzewo
A) 20 m
B) 30 m
C) 40 m
D) 50
/1p.
z zadania nr 4.
m
6. Zaznacz, która mapa poziomicowa przedstawia formę wklęsłą?
/1p.
7. Która mapa z zadania 6 przedstawia teren o najmniejszej wysokości względnej?
A) mapa nr A
B) mapa nr B
C) mapa nr C
/1p.
8. Wyżyny na mapie hipsometrycznej oznaczone są barwą:
A) zieloną
C) niebieską
B) żółtą
D) brązową
/1p.
9. Odczytaj oraz prawidłowo zapisz wysokość bezwzględną punktów A, B, C.
A – …………………………….
B – …………………………….
C – …………………………….
/3p.
10. Dobierz do rysunku poziomicowego zgodny z nim profil.
/1p.
11. Na mapie hipsometrycznej pewne miasto zaznaczone jest na barwie zielonej. Na
jakiej wysokości leży to miasto?
A) poniżej 300 m p.p.m.
B) 300 – 500 m n.p.m.
/1p.
C) 0 – 300 m n.p.m.
D) powyżej 500 m n.p.m.
12. Obszary lądowe, które położone są poniżej
poziomu morza
/2p.
nazywamy
………………………………………………. Najniżej
położoną z nich jest
………………………………………………………………………………….
13. Zimny prąd morski przynosi wybrzeżom:
A) opady i ochłodzenie
B)
ochłodzenie i
/1p.
małe opady
C) opady i ocieplenie
D) małe opady i ocieplenie
14. Ciepłym prądem morskim opływającym Europę
/1p.
A) Prąd Zatokowy
B) Prąd
C) Prąd Peruwiański
D) Prąd Benguelski
Zachodnią jest:
Gwinejski
15. W którym kierunku płynie rzeka?
A)
B)
C)
D)
N (pn.)
W (zach.)
E (wsch.)
S (pd.)
/1p.
16. Na podstawie mapy poziomicowej wybierz właściwą odpowiedź.
A) punkt C leży niżej niż B
B) punkt C leży wyżej niż A
C) punkt A i D leżą na tej samej
wysokości
D) punkt D leży wyżej niż B
/1p.
ZESTAW B
Imię i nazwisko:……………………………………….………………..
1. Najwyższy szczyt Azji to:
A) Aconcagua
C) Góra Kościuszki
/1p.
B)
D) Mont Blanc
Czomolungma
2. Na profilu przedstawiającym ukształtowanie lądów i dna oceanicznego
zaznaczono niektóre jego formy. Określ nazwy dla form: „G” oraz „H”.
/2p.
G) ……………………………………
H) ……………………………………
3. Najgłębsze miejsce na świecie znajduje się na Oceanie
…………………………………………………………………
/1p.
4. Podaj wysokość bezwzględną, na której rośnie drzewo.
A)
B)
C)
D)
100 m n.p.m.
200 m n.p.m.
250 m n.p.m.
150 m n.p.m.
5. Podaj wysokość względną, na której rośnie drzewo
A) 100 m
B) 200 m
C) 250 m
D)
/1p.
/1p.
z zadania nr 4.
150 m
6. Zaznacz, która mapa poziomicowa przedstawia formę wypukłą?
/1p.
7. Która mapa z zadania nr 6 przedstawia teren o największej wysokości względnej?
A) mapa nr A
B) mapa nr B
C) mapa
nr C
/1p.
8. Niziny na mapie hipsometrycznej oznaczone są
barwą:
A) żółtą
C) czerwoną
B) brązową
D) zieloną
/1p.
9. Odczytaj oraz prawidłowo zapisz wysokość bezwzględną punktów A, B, C.
/3p.
A – ………………………….
B – ………………………….
C – ………………………….
10. Dobierz do rysunku
poziomicowego zgodny z nim profil.
/1p.
11. Na mapie hipsometrycznej pewne miasto zaznaczone jest na barwie żółtej. Na
jakiej wysokości leży to miasto?
/1p.
A) poniżej 0 m n.p.m.
B) 300 – 500 m n.p.m.
C) 0 – 300 m n.p.m.
D) powyżej 7000 m n.p.m.
12. Obszary lądowe, które położone są poniżej
poziomu morza
/2p.
nazywamy
………………………………………….Największą
obszarowo z nich
jest ………………………………………………………………………………….
13. Ciepły prąd morski przynosi wybrzeżom:
A) ocieplenie i brak opadów
B)
/1p.
brak opadów
C) ochłodzenie i opady
D) ocieplenie i opady
ochłodzenie i
14. Ciepłym prądem morskim opływającym Europę
Zachodnią jest:
/1p.
A) Prąd Mozambicki
B) Prąd
Kanaryjski
C) Prąd Zatokowy
D) Prąd Labradorski
15. W którym kierunku płynie rzeka?
A)
B)
C)
D)
N (pn.)
NW (pn. – zach.)
SE (pd. – wsch.)
S (pd.)
16. Na podstawie mapy poziomicowej wybierz właściwą odpowiedź.
/1p.
/1p.
A) punkt B leży niżej niż D
B) punkt C leży wyżej niż B
C) punkt A i D leżą na tej samej
wysokości
D) punkt D leży niżej niż B
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards