Document

advertisement
Ćwiczenie 6
Wpływ czynników zewnętrznych na mikroorganizmy
1.
2.
3.
4.
Wpływ temperatury: bakterie psychrofilne, mezofilne i termofilne; pojęcie punktu śmierci cieplnej i czasu
śmierci cieplnej
Działanie promieni UV
Działanie metali ciężkich
Wpływ środków dezynfekujących na drobnoustroje (czynniki chemiczne stosowane do dezynfekcji,
mechanizm działania środków dezynfekujących, czynniki wpływające na skuteczność odkażania za pomocą
środków chemicznych
Część praktyczna:
Badanie intensywności wzrostu bakterii psychrofilnej...Psychrobacter proteoliticus i mezofilnej E.coli .w
trzech temperaturach: 4ºC, 20ºC, 37ºC i określenie optymalnej temperatury wzrostu.
2. Badanie wpływu promieniowania UV na bakterie E.coli i Bacillus subtilis wg. Ćw.5/17
Ćwiczenia z Mikrobiologii ogólnej „pod red. Józefa Kur
3. Oznaczanie czasu śmierci cieplnej dla E.coli:
- płytkę agarową podzielić na 8 sektorów i opisać odpowiednio: K, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 min;
- na sektor K posiać hodowlę bulionową E.coli,
- ogrzać jedną probówkę z bulionem w łaźni wodnej do 56ºC 1ml i dodać do niej 0.1 ml hodowli
- po upływie 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 min pobierać ezą hodowlę i nakreślać rysę w odpowiednim sektorze
- określić czas śmierci cieplnej
4. Wpływ środków dezynfekujących na drobnoustroje
- płytkę agarową podzielić na 4 sektory i opisać K, 70% etanol, mydło, 2% fenol
- na każdym sektorze odcisnąć palec, bez mycia (K), po zamoczeniu w etanolu, umyciu mydłem, zamoczeniu
w fenolu. (palce jednej osoby)
- zaobserwować na którym sektorze pojawi się wzrost
każda osoba dostaje swoją płytkę
1.
Download