Zjawisko tarcia Tarcie jest to zjawisko fizyczne

advertisement
Zjawisko tarcia
Tarcie jest to zjawisko fizyczne występujące na styku dwóch ciał materialnych. (Należy też pamiętać, że
tarcie jest obecne wszędzie, nawet w powietrzu. Wiemy przecież jak promy kosmiczne rozgrzewają się
podczas przejścia przez atmosferę ziemi, co jest właśnie działaniem cząsteczek gazów na powierzchnię
statku.) Jeżeli na któreś z ciał kontaktujących się podziałamy siłą to pojawia się siła tarcia.
⃗
⃗
⃗
⃗
⃗
⃗
⃗
⃗
=0 ⟹ =0
Ta zależność mówi, że jeśli siła jest równa zero to siła tarcia również jest równa zero. Nie oznacza to jednak, że
nie ma tarcia.
Współczynnikiem tarcia statycznego pomiędzy powierzchniami nazywamy stosunek siły wprawiającej
ciało w ruch do siły nacisku ciała na podłoże.
⃗
=
−
– ł
– ł
–
⃗
⃗= ⃗
=
ół
ą
ł
ł
ℎ
ℎ ę
Współczynnikiem tarcia kinetycznego nazywamy stosunek siły utrzymującej ciało w ruchu do siły nacisku
ciała na podłoże.
⃗
=
−
– ł
–
=
⃗
⃗
⃗= ⃗
ół
ą
ł
ℎ
Dla każdych dwóch powierzchni trących o siebie, siła wprawiająca ciało w ruch jest większa od siły
utrzymującej ciało w ruchu, a co za tym:
>
⟹
>
∧
są wielkościami stabelaryzowanymi i zależą tylko od rodzaju powierzchni trącej się.
iwiedza
Tarcie
Statyczne
Kinetyczne
Poślizgow
Toczne
>
Zadanie:
Na płaskiej powierzchni lodu stoją sanki o stalowych płozach i masie 40kg.
Z jaka siłą należy na sanki działać w kierunku poziomym aby:
a) wprawić sanki w ruch,
b) utrzymać sanki w ruchu
2
c) rozpędzać sanki ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 1,2m/s ?
a) Rozwiązanie sprowadza się do przekształcenia wzoru
tak by otrzymać postać
=
∙
= 0,027 ∙ 40
b) Tu analogicznie przekształcamy wzór
tak by otrzymać postać
=
∙
= 0,02 ∙ 40
=
=
=
∙
∙ 9,81
∙
=
∙
∙
= 10,6
=
=
=
=
∙
∙
∙ 9,81
= 7,8
c) W tym przypadku musimy znaleźć wypadkową. Siła ta musi być sumą siły pokonującej siłę tarcia
kinetycznego i siły nadającej ciału przyspieszenie.
=
+
= 7,8 + 40
=
∙ 1,2
iwiedza
+
=
∙
=
= 55,8
∙
Download