Aby odmienić czasownik TO BE (być) przez osoby, najpierw musimy

advertisement
Aby odmienić czasownik TO BE (być) przez osoby, najpierw musimy te osoby poznać. Oto one:
I – ja
You – ty
He – on
She – ona
It – ono
We – my
You – wy
They – oni, one
Warto zwrócić uwagę na klika rzeczy:
- słowo YOU tłumaczymy na język polski jako TY i WY. Czasem mogą z tego powodu wyniknąć niejasności, ale na
plus jest to, że mamy jedno słowo mniej do nauczenia:-).
- słowo THEY tłumaczymy jako ONI i ONE, obejmuje więc wszystkie rodzaje: męski, żeński i nijaki.
- wyraz I, czyli JA, zawsze piszemy z wielkiej litery, nawet gdy jest w środku zdania.
A teraz odmiana czasownika TO BE (BYĆ) w czasie teraźniejszym:
Forma pełna
I am
You are
He is
She is
It is
We are
You are
They are
Forma skrócona
I’m
You’re
He’s
She’s
It’s
We’re
You’re
They’re
Tłumaczenie
Ja jestem
Ty jesteś
On jest
Ona jest
Ono jest
My jesteśmy
Wy jesteście
Oni/One są
Ja widać, występują tylko trzy formy czasownika: am, is i are. Proszę zwrócić uwagę, że w liczbie mnogiej
czasownik zawsze ma formę ARE.
W języku mówionym bardzo często używamy skrótów, dlatego warto poćwiczyć mówienie form skróconych. Jak
widać powyżej, wyrazy AM, IS, ARE „przyklejają się” do wyrazu poprzedzającego i skracają do: ‘m, ‘s, ‘re
PRZECZENIE
Aby utworzyć zdanie przeczące, wystarczy po czasowniku BE wstawić słowo NOT:
Forma pełna
I am not
You are not
He is not
She is not
It is not
We are not
You are not
They are not
Forma skrócona 1
I’m not
You’re not
He’s not
She’s not
It’s not
We’re not
You’re not
They’re not
Forma skrócona 2
I’m not
You aren’t
He isn’t
She isn’t
It isn’t
We aren’t
You aren’t
They aren’t
Tłumaczenie
Ja nie jestem
Ty nie jesteś
On nie jest
Ona nie jest
Ono nie jest
My nie jesteśmy
Wy nie jesteście
Oni/One nie są
Proszę znów zwrócić szczególną uwagę na formy skrócone!
PYTANIE
Aby utworzyć pytanie, używamy tzw. inwersji, czyli przestawiamy czasownik BE przed osobę:
He is very friendly. – On jest bardzo przyjazny.
Is he very friendly? – Czy on jest bardzo przyjazny?
They are kind. – Oni są uprzejmi.
Are they kind? – Czy oni są uprzejmi?
Na samym początku pytania możemy oczywiście postawić zwrot pytający:
Where is he? – Gdzie on jest?
Tak więc pytanie z czasownikiem BE ma następujący układ:
(ZWROT PYTAJĄCY)
AM, IS, ARE
PODMIOT
RESZTA ZDANIA
Proszę pamiętać, że jeśli w języku polskim pytanie zaczyna się od CZY, wtedy w angielskim zdaniu nie ma zwrotu
pytającego.
Download