Co to są uczucia i emocje?

advertisement
Uczymy się rozpoznawać swoje uczucia
Radość, miłość, zadowolenie, a także smutek,
lęk, złość, gniew, poczucie winy, zazdrość to
uczucia, które mają duży wpływ na nasze
samopoczucie, zachowanie, uczenie się
i porozumiewanie z innymi.
Każdy z nas jest inny, ma inne poczucie humoru,
inne zdolności, umiejętności i każdy inaczej
zachowuje się w różnych sytuacjach.
Gdy czujemy radość, zadowolenie, miłość i nic nas
nie boli, to jesteśmy pogodni i uśmiechnięci, a
świat wydaje się przyjazny i piękny.
Gdy odczuwamy smutek, lęk, złość, gniew,
zazdrość czy ból, to nie mamy humoru,
a wszystko wokół nas wydaje się trudne
i nieprzyjemne. Nie mamy wtedy ochoty na
uśmiech, ani na żarty.
 Emocje
towarzyszą nam przez całe życie, ich
źródłem jest wszystko to, co nas otacza,
czyli nasza rzeczywistość. My - uczestnicząc
w tej rzeczywistości - martwimy się,
cieszymy, smucimy i gniewamy. W ten sposób
przeżywamy stosunek do samego siebie
i świata. Tak więc emocje po prostu są i
człowiek może z nimi zrobić to, co zechce.
 Wszyscy
ludzie powinni się nauczyć
nazywać swoje emocje i poznać sposoby
ich wyrażania tak, aby nie czynić
krzywdy sobie i innym ludziom. Emocje
przeżywają również niektóre zwierzęta,
ale tylko człowiek umie nad nimi panować
i przewidzieć ich skutki.
 Zbyt
uległe i nieśmiałe,
 Spokojne i odważne – czyli asertywne.
 Agresywne.
 Postawa
zachowujących się ulegle wobec
innych ludzi
• ja się nie liczę - możesz mnie
wykorzystywać
• moje uczucia nie są ważne - tylko twoje się
liczą
• moje myśli są nieistotne - tylko twoje
godne są wysłuchania
• ja jestem niczym - ty jesteś najważniejszy.
• ty jesteś w porządku - ja łatwo mogę nie
być w porządku.
• boją się utraty aprobaty u innych ludzi
• boją się odrzucenia przez innych ludzi
• chcą za wszelką cenę uniknąć konfliktów
z innymi
• uważają, że jest to poprawne, grzeczne
zachowanie
• inni ludzie coraz mniej liczą się z osobą
która zachowuje się ulegle
• przeżywa one poczucie krzywdy, złości
• traci poczucie własnej wartości
• może dojść do wybuchu agresji
spowodowanej kumulowaniem się zranień,
urazów.
• oto moje uczucia - twoje się nie liczą
• oto, czego ja chcę - twoje pragnienia nie są
ważne
• oto, co uważam - jesteś głupi sądząc inaczej
• ja jestem w porządku - ale wiem, że ty nie
jesteś

• nie wierzą w samych siebie
• boją się, że zachowując się inaczej, nie
dostają tego na czym im zależy
• doświadczyli, że takie zachowania okazują
się skutecznie
• chcą zwrócić na siebie uwagę
• chcą zademonstrować swoją władzę
• chcą wyładować złość
• chcą manipulować innymi
•
•
•
•
•
konflikty w stosunkach z innymi ludźmi
utrata szacunku dla samego siebie
utrata szacunku dla innych
samotność
może dojść do przemocy

Złość to emocja (uczucie). Jest związana z mobilizacją energii i pojawia
się zazwyczaj w sytuacjach, w których napotykamy na przeszkodę
(szeroko rozumianą) w osiągnięciu ważnego dla nas celu. Przeżywają ją
wszyscy i nie mamy wpływu na jej pojawienie się. Dlatego złoszczenie się
nie jest samo w sobie ani złe, ani dobre. Możemy mieć natomiast wpływ
na to, co robimy, gdy czujemy złość.


Agresję definiuje się najczęściej jako świadome, zamierzone działanie,
mające na celu wyrządzenie komuś szeroko rozumianej szkody fizycznej, psychicznej lub materialnej. Jej charakterystyczną cechą jest
używanie przez kogoś siły fizycznej lub psychicznej wobec osoby o
zbliżonych możliwościach, mającej zdolność skutecznej obrony. Agresja
jest często, lecz nie zawsze, sposobem wyrażania złości. W szczególnych
warunkach agresja może przeradzać się w przemoc.



Przemoc to wykorzystanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem (
fizycznej, emocjonalnej, społecznej, duchowej). Mamy z nią do czynienia
wówczas, gdy osoba słabsza (ofiara) poddana jest przez dłuższy czas
negatywnym działaniom osoby lub grupy osób silniejszych (sprawcy
przemocy).
Czy to jest złość, agresja, czy też przemoc?
 Cała klasa wyśmiewa się z Basi.
 Dwaj koledzy z tej samej klasy biją się na
przerwie.
 Dziecko krzyczy i tupie nogami, gdy mama
nie chce mu kupić zabawki.
 Starsi chłopcy sprzedający w szkolnym
sklepiku wydają maluchom za mało reszty.
 Grupa osób wysyła Renacie niemiłe sms-y.
 Krzysiek
umyślnie zniszczył plecak kolegi.
 Koledzy nie pozwalają Jarkowi wieszać
kurtki w szatni, mówiąc że ona śmierdzi.
 Hania była tak zdenerwowana, że kilka razy
uderzyła ręką w stół.
 Koleżanki od dawna ignorują Martę, udając
że nie słyszą, co do nich mówi.
Marcin pokazał koledze obraźliwy gest.
 Bożena dostała jedynkę i ze złości rozbolał
ją brzuch.
 Rafał zrobił koledze zdjęcie, gdy ten
przebierał się na w-f i umieścił je
w Internecie.
 Ala w złości obraziła koleżankę, mówiąc
niemiłe rzeczy o jej rodzicach.

Download