12. fotowoltaika immergas efektywne wytwarzanie prądu i ciepła

advertisement
12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS
EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA
www.immergas.com.pl
266
FOTOWOLTAIKA IMMERGAS
NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE
12. Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła
Fotowoltaika, technologia umożliwiająca przemianę światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną, jest jednym
z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki odnawialnej w Polsce i w UE. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu
rynkowemu oraz biorąc pod uwagę nowe regulacje jakie wprowadzi w Polce nowa ustawa o OZE, Immergas Polska, jako lider
najnowocześniejszej technologii grzewczej, wprowadza do swojej oferty gamę modułów fotowoltaicznych wzmacniając tym
samym swoją pozycję w sektorze energii odnawialnej.
Nowa linia to trzy podstawowe modele paneli fotoelektrycznych:
I – PV 250W, I – PV 300W oraz rewolucyjny I – PVT 300W Hybryda - hybrydowe ogniwo fotoelektryczne.
Moduły fotowoltaiczne I – PV 250W i I – PV 300W – to urządzenia służące do konwersji energii promieniowania słonecznego na prąd
elektryczny. Budowa modułów oparta jest na polikrystalicznych ogniwach krzemu. Moduły te mogą zostać wykorzystane zarówno w
instalacjach wyspowych „off-grid” tj. samodzielnych, bez podłączenia do krajowej sieci energetycznej, jak również w instalacjach „ongrid”, podłączonych do sieci energetycznej.
Moduł fotowoltaiczny I – PV 250W o mocy max Pmax = 250W/m2 )* zbudowany jest z 60 ogniw połączonych szeregowo-równolegle,
szczelnie zalaminowanych, pokrytych szybą hartowaną o grubości 4 milimetrów, oprawionych w specjalny, opatentowany profil
aluminiowy.
Moduł fotowoltaiczny I – PV 300W o mocy max Pmax = 300W/m2 )* zbudowany jest z 72 ogniw połączonych szeregowo-równolegle,
szczelnie zalaminowanych, pokrytych szybą hartowaną o grubości 4 milimetrów, oprawionych w specjalny, opatentowany profil
aluminiowy.
*) – moc szczytowa, przy napromieniowaniu słonecznym 1000 W/m2
267
www.immergas.com.pl
System hybrydowy: panel fotowoltaiczny + kolektor słoneczny
Rewolucyjnym rozwiązaniem techniki fotoelektrycznej dostępnym w ofercie Immergas jest moduł
I – PVT 300W Hybryda. Hybrydowy panel słoneczny jest połączeniem kolektora słonecznego płaskiego przetwarzającego
energię słoneczną w energię cieplną z modułem fotowoltaicznym przetwarzającym promieniowanie słoneczne w prąd elektryczny.
Kolektor hybrydowy I – PVT 300W Hybryda jest przeznaczony
do podgrzania wody użytkowej lub ogrzewania budynków przy
równoczesnej produkcji prądu. Konstrukcja kolektora i zastosowane materiały zapewniają wysoką wydajność cieplną przy
zachowaniu korzystnej sprawności w zakresie produkcji prądu.
Połączenie panelu fotowoltaicznego z kolektorem słonecznym
pozwala lepiej zagospodarować miejsce pod instalację słoneczną i wykorzystać w użyteczny sposób ciepło odpadowe z ogniw
PV. W efekcie zwiększona jest ogólna efektywność wykorzystania
energii słonecznej. Takie połączenie ma dwie ważne zalety.
Pierwszą z nich jest chłodzenie ogniw w wyniku, którego pracują
one z wyższą sprawnością oraz zwiększa się ich żywotność. Wraz
ze wzrostem temperatury sprawność ogniw spada, dlatego ich
chłodzenie z punktu widzenia efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej jest bardzo korzystne.
Drugą zaletą jest wykorzystanie odpadowego ciepła w użyteczny sposób. Za pomocą jednej instalacji możliwe jest dostarczenie
do budynku zarówno ciepła, jak i elektryczności. Zamiast dwóch
osobnych instalacji, fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej i kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody,
na dachu instalowana jest jedna.
Rozwiązanie to ma dużą zaletę zwłaszcza w przypadku ograniczonego miejsca na montaż instalacji słonecznej. Ponadto dzięki zastosowaniu kolektorów hybrydowych zostaną obniżone koszty instalacji solarnej. W miejsce dwóch instalacji (solarnej i PV) można
zastosować jedną instalację – takie rozwiązanie obniży koszty prac instalacyjnych o ok. 30%!
W kolektorach hybrydowych zastosowano absorbery (wymienniki) bioniczne wykonane z aluminium, które zapewniają większą wydajność od dostępnych wymienników (meandrycznych i harfowych wykonywanych w technologii połączenia rur z blachą absorbera). Dzięki temu płaska, a zarazem prosta powierzchnia z jednej strony absorbera, pozwala uzyskać lepsze połączenie absorbera z
ogniwem PV. To także możliwość wykonania absorbera o bardzo dużej gęstości kanałów. Warto również dodać, że odbiór ciepła
przez czynnik solarny z absorbera bionicznego jest do 25% większy, niż w przypadku absorbera standardowego ze względu na dużo
większą powierzchnię styku.
Zalety kolektora I – PVT 300W Hybryda:
• Uzyskanie trwałej szczelności i wysokiej stabilności dzięki zaprojektowaniu profilu głównego
• Zastosowanie wydajnego absorbera bionicznego
• Uzyskanie optymalnego bilansu cieplnego (transferu ciepła z ogniw do absorbera odbierającego ciepło) co prowadzi do
uzyskania dużej wydajności cieplnej przy zachowaniu korzystnej wydajności w zakresie produkcji prądu
• Produkcja energii cieplnej i energetycznej przy zastosowaniu jednej instalacji (obniżenie kosztów montażu)
• Zwiększenie wydajności w zakresie produkcji energii elektrycznej o ok. 15% w stosunku do standardowego kolektora PV
268
FOTOWOLTAIKA IMMERGAS
NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE
POLIKRYSTALICZNY MODUŁ FOTOWOLTAICZNY I-PV 250W / 300W
DANE TECHNICZNE:
SYMBOL
Moc szczytowa (przy 1000 W/m2)
Liczba ogniw
Rozmiar ogniw
Prąd znamionowy
Prąd zwarciowy
Napięcie nominalne
Napięcie obwodu otwartego
Maksymalne napięcie systemu
Zakres temperatur
Rodzaj ogniw
Obudowa
Grubość szyby
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Powierzchnia
J.M.
I-PV 250W
I-PV 300W
Pmax
Pmax
250
szt
60
mm
156 x 156
Impp
A
8,28
Isc
A
8,81
Vmpp
V
30,2
Voc
V
37,72
V
1000DC
ºC
-40-85
Polikrystaliczne
Opatentowany profil aluminiowy
mm
4,0
A
mm
990
B
mm
1650
C
mm
40
S
m2
1,63
300
72
156 x 156
8,15
8,78
36,82
45,31
1000DC
-40-85
4,0
1006
2007
485
2,02
KOLEKTOR HYBRYDOWY I-PVT 300W
DANE TECHNICZNE:
I-PVT 300W
Szczytowa moc sumaryczna
(przy1000 W/m2)
Obudowa
Grubość szyby
SYMBOL
J.M.
Qmax
W
1195
Opatentowany profil aluminiowy
mm
4,0
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Powierzchnia
A
mm
1006
B
mm
2007
C
mm
85
S
m2
2,02
Parametry elektryczne
Moc szczytowa (przy 1000 W/m2)
Pmax
Pmax
300
Liczba ogniw
szt
72
Rozmiar ogniw
mm
156 x 156
Prąd znamionowy
Impp
A
8,15
Prąd zwarciowy
Isc
A
8,78
Napięcie nominalne
Vmpp
V
36,82
Napięcie obwodu otwartego
Voc
V
45,31
Maksymalne napięcie systemu
V
1000DC
Zakres temperatur
ºC
-40-85
Rodzaj ogniw
Polikrystaliczne
Parametry termiczne
Moc szczytowa (przy 1000W/m2)
Q
W
895
Rodzaj absorbera
Aluminiowy wymiennik Roll-Bond
Powierzchnia apertury
Sn
m2
1,86
Szerokość
a
mm
954
Wysokość
b
mm
1953
269
www.immergas.com.pl
270
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards