Uploaded by ganowicz

Slownictwo stomatologiczne

advertisement
Acron denture
addition-curing silicone
adherend
adhesive
adhesive joint
all-ceramic crown
anterior stop
articulating paper
at the interface
attachment
ball attachment
ball-tipped instrument
bar attachment
beveling
big smile
bite block
bite splint
budget option
butt joint
butt joint preparation
canine guidance BrE
canine rise AmE
cast metal crown
central incisor
ceramist
chamfer
clinical applications
clinical performance
composite prototypes and provisional
restorations
composite resin
composite restorative material
compressive strength
concentration of filler components
contact angle
cotton buff
counter die
curing light
cut-back
„dead metal matrix”
defective
dentinoenamel junction
dentofacial view
die
digital sensor
divergent
duplicating silicone
edentulous posteriori region
proteza akronowa
silikon addycyjny
powierzchnia adhezyjna
system adhezyjny, system łączący
połączenie adhezyjne
korona pełnoceramiczna
przedni stop
kalka artykulacyjna
w obszarze kontaktu
na granicy (odbudowy)
zatrzask (mocujący protezę)
zaczep kulkowy
narzędzie zakończone kulką
zespolenie kładkowe
zukośnienie
szeroki uśmiech
wał zwarciowy
szyna zgryzowa
najtańsze rozwiązanie, rozwiązanie budżetowe
połączenie czołowe
preparacja z prostopadłym ścięciem brzegu siecznego
prowadzenie kłowe
siekacz przyśrodkowy
technik ceramik
stopień rozwarty typu chamfer
zastosowania kliniczne
skuteczność kliniczna
prototypowe i tymczasowe prace kompozytowe
materiał kompozytowy na bazie żywic
złożony materiał odtwórczy
wytrzymałość na ściskanie
koncentracja cząstek wypełniaczy
kąt zwilżania
bawełniana tarcza polerska
belka drugorzędowa
lampa polimeryzacyjna albo światło lampy polimeryzacyjnej
(zależnie od kontekstu)
redukcja techniką cut-back
wadliwy
granica szkliwno-zębinowa
zdjęcie zębowo-twarzowe?? zdjęcie uśmiechu; widok
uśmiechu
słupek (na modelu protetycznym)
matryca światłoczuła
rozbieżny
silikon do powielania
brak skrzydłowy
elastic modulus
współczynnik sprężystości
moduł sprężystości
electroplating
embrasure
endodontic crown
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)
extracoronal composite restoration
facebow
feather-edge margin preparation
moduł Younga
galwanizacja, galwanotechnika
wcięcie sieczne – ale też wcięcie na poziomie brodawki
endokorona
kwas wersenowy (EDTA)
zewnątrzkoronowa odbudowa kompozytowa
łuk twarzowy
preparacja bezstopniowa
filler particles
final prosthesis
preparacja “na ostrze noża”
cząstki wypełniacza
docelowe uzupełnienie protetyczne
final restoration
finishing strips
firing tray
flange, prosthetic flange
flask
flexural strength
flow composite
paski do wykańczania
podstawka do pieca, podstawka do wypalania
pobrzeże płyty protezy
puszka
wytrzymałość na zginanie
płynny kompozyt
flow resin composite
8-fluted
frictional occlusion
full arch restoration
full-cast
full-cast metal crown
full-ceramic crown
furnace
fusible
gingival margin
kompozyt typu flow
płynny kompozyt na bazie żywic
o 8 żłobieniach
frykcyjny model żucia
most okrężny
pełnolany (o uzupełnieniu protetycznym)
korona pełnolana metalowa
korona pełnoceramiczna
piec, piecyk
topliwy
brzeg dziąsłowy
glass-ionomers
ew. brzeg dziąsła
glasjonomery
glaze firing
goat-hair wheel
grind
high-performance
high-speed bur
hinge axis
holding time
hopeless
impression material
incisal edge
incisal embrasure
injection
injection-molding
injection-molding machine
materiały szkło-jonomerowe (wg Jodkowskiej)
wypalanie glazurujące
szczotka z włosia koziego
szlifować
wysokiej klasy
wiertło na turbinę (?)
oś zawiasowa
czas przetrzymania (w piecu do ceramiki)
nierokujący
masa wyciskowa
brzeg sieczny
wcięcie międzysieczne
wtłaczanie
formowanie wtryskowe
wtryskarka
interpupillary line
bipupillary line
linia źrenic?
intracoronal composite restoration
invaluable
inverse injection layering technique
investment
investment ring
irradiance
kneading silicone
layering
leaking
line angle
locking bolt
locking pin
mandibular hinge axis
margin, preparation margin
marginal adaptation
marginal integration
matrix band
maximum intercuspation
metal-ceramic crown
microetcher
modified dental dam technique
molecular engineering/manufacturing
more recent study
muffle
mylar strip
nanocircuits
nanoparticles
nanoscience
nanotechnology
needle-shaped bur
next-generation composites
noncarious cervical lesions
non-precious gold alloy
wewnątrzkoronowa odbudowa kompozytowa
nieoceniony, bezcenny
technika odwróconego warstwowego wtłaczania
masa osłaniająca
pierścień do zatapiania
natężenie napromieniowania (W/m2)
silikon do ugniatania?
warstwowanie (ceramiki)
nieszczelny
krawędź przejścia (płaszczyzn)
zasuwa
rygiel
oś zawiasowa żuchwy
granica, granica preparacji
adaptacja brzeżna
integracja brzeżna
formówka
maksymalne zaguzkowanie
korona porcelanowa na metalu
mikropiaskarka
zmodyfikowana technika izolacji koferdamem
inżynieria molekularna/wytwarzanie molekularne
bardziej aktualne badanie
mufla (element pieca)
pasek celuloidowy
nanoobwody
nanocząstki
nanonauka
nanotechnologia
wiertło w kształcie igły
kompozyty następnej generacji
niepróchnicowe zmiany przyszyjkowe
stop złotozastępczy, NPG
opacious
nieprzezierny
ovate pontic
przęsło owalne
overcontour
overdenture ?
overdry
przekonturować
proteza nakładkowa
nadmiernie przesuszyć
overlay removable partial denture
partial denture with a cast metal framework
pellet
polishing paste
posterior restorations
pour an impression
proteza nakładowa (ORPD)
proteza szkieletowa
pastylka (ceramiki)
pasta polerska
wypełnienia w odcinkU bocznYM
odlewać (model na podstawie) wycisk
preparation design
prefabricated blank
pressed
private crown
proximal box
radiant exposure
radiant power
reaction layer
recurrent caries
refractory material
registered dental technician
relaxation occlusal splint
relaxed lips
removable partial denture, RPD
removable partial denture on a metal framework
reproduction ratio
resin composite
sposób preparacji
fabryczny bloczek
tłoczona (ceramika)
pełnoceramiczna korona nie refundowana przez NFZ
preparacja pudełkowa (typu box)
preparacja interproksymalna typu box
napromienienie (J/m2)
moc promienista
warstwa reakcyjna (na tłoczonej ceramice)
próchnica wtórna
masa ogniotrwała
certyfikowany technik dentystyczny
szyna relaksacyjna
wargi w spoczynku
proteza szkieletowa
współczynnik odwzorowania
materiał kompozytowy na bazie żywic
materiał złożony na bazie żywic
resin matrix
restorative dentistry
roughen
kompozyt na bazie żywic
macierz na bazie żywic
stomatologia odtwórcza
zmatowić
rubber point
sable brush
scalpel blade
self-etching
semi-gel
separated teeth
shade
shoulder
silica
silicon
silicone
silicone cup
silicone matrix
single-component adhesive
slice preparation
smile arc
smile line
split post and core
sprue
SSC, stainless steel crown
steel
stretched smile
stud attachment
table top
tint
titanium bar
Toronto (prosthesis, bridge)
ew. schropowacić?
gumka (silikonowa?) w kształcie płomyka
pędzelek z włosia sobolowego
skalpel
samowytrawiający
półpłynny żel
zęby rozkontaktowane
odcień
stopień prosty typu shoulder
krzemiona (dwutlenek krzemu)
krzem
silicon
gumka silikonowa w kształcie kielicha
klucz silikonowy
jednobuteleczkowy system łączący
preparacja ze zniesieniem punktu stycznego (pod licówkę)
krzywa uśmiechu
linia uśmiechu
wkład koronowo-korzeniowy składany
kanał odlewniczy
korona stalowa
stal
uśmiech wymuszony
zamek (mocujący protezę)
licówka okluzyjna
podbarwiacz
belka tytanowa
proteza stała na implantach, typu Toronto Bridge
tripod
try-in
verification jig
verticulator
viscoelastic
warm
air tooth dryer
wax-up
wear resistance
Zekrya Gingival Protector
trójnóg
uzupełnienie próbne
nakładka weryfikująca (belka łącząca implanty na etapie
wykonywania odbudowy)
wertykulator
lepkosprężysty
dmuchawka z ciepłym powietrzem
ew. suszarka
nawoskowanie (diagnostyczne)
odporność na ścieranie
retraktor (dziąsłowy) Zekrya Gingival Protector
zespół kombinacyjny Kelly’ego
Download