Uploaded by blanka.sokolowska

Morskie grzyby

advertisement
Morskie grzyby

Szacuje się, że jest ok 1.5 do 5 mln gatunków grzybów, z czego ok. 1100 gatunków wiąże
się ściśle ze środowiskiem morskim

W morzu najpowszechniejsze są gatunki, które występują także powszechnie na lądzie
(głównie Ascomycota i Basidiomycota)

„Morskie gatunki” należą głównie do wcześnie oddzielających się na drzewie gałęzi,
takich jak Chytrydiomycota

Te same typy interakcji co na lądzie (pasożytnictwo, symbioza, saprotrofizm)

W morzu odkryto nowe gatunki Malassezia (dermatofit ssaków), które być może biorą
udział w symbiozie/pasożytnictwie z roślinami (lipidy są przekaźnikami informacji w
mykoryzie)

Chytrydy biorą udział w regulacji populacji fitoplanktonu, bo sprawiają, że jest bardziej
wrażliwy na atak zooplanktonu

Wiele gatunków grzybów wpływa też na populację koralowców

„Rather than focus on the processes leading to host damage (as portrayed in part by
the lifestyles of the fungal partners), perhaps the damage/benefit conferred to the host
would be a better measurable outcome of host-fungus interaction. They suggest
adopting a “damage-response curve” as a means of quantifying interaction outcomes
ranging from beneficial to pathological”

Interakcje grzybów z innymi organizmami nie ograniczają się do działań lokalnych, ale
działają globalnie na cały rejon morski. Wpływają na zmiany klimatu i globalny obieg
węgla.

„Fungal biomass in the water column decreased monotonically with depth, had a
seasonal cycle, was comparable to prokaryote biomass, and coincided with increases in
phytoplankton biomass”

Grzyby biorą udział w transporcie węgla i innych związków odżywczych do glębin morza

Wchodzą też w rywalizację z innymi mikroorganizmami poprzez syntezę związków
antybakteryjnych lub antybiofilmowych

Istnieje hipoteza, że metabolizm beztlenowy związany z hydrogenosomami dostarcza
wodór do metanogenezy i innych procesów związanych z wodorem u archeonów w
głębinach morskich

Poza udziałem w naturalnym obiegu węgla w morzu, grzyby biorą udział w rozkładzie
związków antropogennych (PAHy)
2
Download