Uploaded by lol.dfw

1 PRMiI 1

advertisement
PRZYGOTOWANIE RAPORTU MEDIALNEGO
I INFOBROKERSKIEGO
ĆWICZENIA
ORGANIZACYJNIE
Pytania, prośby, uwagi:
[email protected]
ORGANIZACYJNIE
Zaliczenie:
A.
B.
2x PROJEKT – NA ZAJĘCIACH, GRUPOWY
2x PROJTEKT – NA ZAJĘCIACH INDYWIDUALNY
CYTAT
„Toniemy
w zalewie informacji a jednocześnie
jesteśmy jej spragnieni.”
A. Einstein, 1956
PRZYROST INFORMACJI
- Wynalezienie przez Gutenberga w 1420 roku maszyny drukarskiej.
- Pierwsze zdjęcie zostało wykonane w 1815 roku w miejscowości 屁股 w Chinach.
Obecnie przybywa ich 100mln dziennie.
- W 2018 r. całkowita ilość danych na świecie wynosiła 2 zettabajty. Dla
wyjaśnienia: 1 ZB (zettabajt) to… miliard gigabajtów.
WSTĘP
INFOBROKERING – CZYM JEST
Wyszukiwanie, analiza i udostępnianie informacji na zlecenie.
Pośrednictwo pomiędzy poszukującymi informacji a zasobami informacyjnymi (media,
biblioteki, zasoby internetowe itp.)
RAPORT MEDIALNY A RAPORT INFOBROKERSKI
Co je łączy?
RAPORT MEDIALNY A RAPORT INFOBROKERSKI
…a bazy danych ?
INFOBROKER – KIM JEST
W zawodzie analityka informacji i raportów medialnych wymagane jest wykształcenie
wyższe pierwszego stopnia, najczęściej na kierunkach:
medioznawstwo (nauki o mediach)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
logistyka mediów, filologia, socjologia
public relations, marketing
ekonomia, zarządzanie
kulturoznawstwo, antropologia
szczególnie ze specjalizacjami: zarządzanie informacją w polityce i biznesie, nowe media, PR i
marketing medialny.
INFOBROKER – CO GŁÓWNE ZADANIA
Analityk informacji i raportów medialnych analizuje informacje ze środków masowego przekazu i na ich
podstawie przygotowuje raport o przedmiocie analizy.
Celem pracy analityka informacji i raportów medialnych jest zbadanie i ocenienie wizerunku medialnego
danego tematu, osób i podmiotów, a także zjawisk, wydarzeń i procesów, w tym również znalezienie
odpowiedzi na pytanie, jak są one przedstawiane przez środki masowego przekazu. W tym celu dokonuje
selekcji, klasyfikacji i analizy danych z mediów i materiałów opublikowanych w środkach masowego
przekazu(np. w artykułach, reklamach) pod kątem wcześniej określonych kategorii oceny. Do jego zadań
należy również kontrola gromadzonych danych. Na podstawie wykonanych przez siebie analiz ilościowych i
jakościowych analityk informacji i raportów medialnych przygotowuje raporty, które są głównym wytworem
jego pracy. Raport jest autorskim opracowaniem wykonanym na podstawie doświadczenia analityka i jego
wiedzy na temat specyfiki badanego zjawiska. Zawiera interpretację danych z analizy przekazów i
weryfikuje hipotezy postawione na początku badania. Obowiązkiem analityka informacji i raportów
medialnych jest rzetelne nakreślenie wizerunku medialnego badanego zjawiska. Dane, prognozy i
rekomendacje z raportów są następnie udostępniane osobom odpowiedzialnym za komunikację z mediami,
public relations, marketing i reklamę oraz wspomagają proces podejmowania decyzji przez kadrę
kierowniczą.
INFOBROKER – CO GŁÓWNE ZADANIA
- Pozyskiwanie informacji
- Organizowanie informacji
- Tworzenie raportów, baz danych i innych opracowań infobrokerskich.
- Monitorowanie źródeł informacji i aktualizacja zasobów informacyjnych
- Ocenianie jakości źródeł informacji i selekcja informacji
INFOBROKER – PROBLEMY
Pozyskiwanie informacji
Internet to nie tylko
Serio.
A pozyskiwać informacje można nie tylko z internetu.
Też serio.
INFOBROKER – PROBLEMY
Organizowanie informacji
INFOBROKER – PROBLEMY
Tworzenie raportów, baz danych i innych opracowań
infobrokerskich
Udostępnianie informacji: odpowiedź na pytanie/zamówienie klienta, lub – lepiej –
zaspokojenie jego potrzeb informacyjnych
INFOBROKER – PROBLEMY
Monitorowanie źródeł informacji i aktualizacja zasobów
informacyjnych
INFOBROKER – BARDZO DUŻE PROBLEMY 
Ocenianie jakości źródeł informacji i selekcja informacji
Wybór –> wartościowanie –> powtórny wybór zasobów/źródeł/treści = filtracja
informacji
WSTĘP
REGINA ALBION
WSTĘP
WSTĘP
thispersondoesnotexist.com
INFOBROKER – BARDZO DUŻE PROBLEMY 
Sprawdź źródło. Zapoznaj się ze stroną, jej misją i informacjami kontaktowymi.
Przeczytaj wszystko. Nagłówki bywają skandaliczne, celem zdobycia kliknięć. Sprawdź o czym jest reszta artykułu.
Sprawdź autora. Z kim masz do czynienia? Czy autor jest wiarygodny? Czy jest w ogóle prawdziwy?
Zapoznaj się ze źródłami tekstu. Kliknij na odnośniki. Ustal, czy informacje ze źródeł pokrywają się z tekstem.
Sprawdź datę. Stare wiadomości niekoniecznie odpowiadają obecnej rzeczywistości.
A może to żart? Pamiętaj, że możesz mieć do czynienia z satyrą. Sprawdź stronę i autora, by mieć pewność, że ktoś nie robi
sobie żartów.
Pamiętaj o swoich uprzedzeniach. Zastanów się, czy Twoje przekonania mogą wpłynąć na Twój osąd.
Zapytaj ekspertów. Poproś specjalistę o opinię lub udaj się z tematem do miejsca, gdzie sprawdzają prawdziwość informacji.
Przeczytaj komentarze. Być może ktoś wytknie błędy lub nieprawdy zawarte w tekście.
Uważaj na miejsca, których nie znasz. Masz zaufane witryny? Trzymaj się ich.
INFOBROKER – PODSUMOWANIE
„Trudno powiedzieć, co jest prawdą, ale czasami
tak łatwo rozpoznać fałsz.”
Isaac Newton do Nielsa Bohra o teorii względności
ZADANIA – NA ROZGRZEWKĘ
1. Znaleźć pierwsze zdjęcie
2. Znaleźć kod zawodu infobrokera
3. Znaleźć autora, nazwę powieści i datę, o której była mowa.
4. Co to jest, do czego służy. Miejsca gdzie można kupić. Alternatywy.
5. Przeanalizować wszystkie informacje w prezentacji i poprawić je na
prawdziwe – każdy slajd z kropką.
6. Zadanie bonusowe
Wszystkie znalezione informacje mają mieć zapisane źródła (min. 2), mają być uporządkowane,
skatalogowane, opisane.
INFOBROKER – PRZYKŁAD ZLECENIA
Download