Słowo wstępne Wielkie cywilizacje powstawały nad wodą i dzięki

advertisement
Słowo wstępne
Wielkie cywilizacje powstawały nad wodą i dzięki wodzie. Po rewolucji przemysłowej
okazało się, że traktowanie wody wyłącznie jako niewyczerpanego surowca i medium
transportowego prowadzi do zahamowania rozwoju na skutek jej zużycia, zanieczyszczenia, wyrównania dna i brzegów oraz zaniku organizmów wodnych biorących udział
w procesie samooczyszczania wód.
Po tych doświadczeniach nastąpił swoisty powrót do ekosystemów związanych z wodą.
Odwrócona dotychczas od wody architektura miast ponownie zwraca się frontem do
rzek, jezior i mórz. Rosnąca liczba ludności i popyt na dobrą wodę postawiły przed
rządami i samorządami cywilizacyjne wręcz wyzwanie wypracowania nowej gospodarki
wodnej. Zmiany klimatu podniosły to wyzwanie na wyższy szczebel, wobec rosnących
zagrożeń związanych z brakiem lub nadmiarem wody.
W konsekwencji, zoptymalizowana gospodarka wodna w procesach planowania przestrzennego miast ma kluczowe znaczenie dla jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.
Pozwala także na przeciwdziałanie zjawiskom wynikającym m.in. ze zmian klimatu.
Obszary wodne stają się coraz ważniejszym składnikiem struktury miejskiej. Dbałość
o nie stanowi ważne zadanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w kształtowanie
przestrzeni miejskiej, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Dlatego właśnie kwestia
gospodarowania wodą na obszarach zurbanizowanych stanowi istotny punkt zainteresowania Krajowej Polityki Miejskiej powstającej obecnie w resorcie infrastruktury i rozwoju.
W kontekście tych wyzwań, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poleca wszystkim
zainteresowanym niniejszy poradnik pt. „Woda w mieście”. Wychodzi on naprzeciw
dotychczasowych działań Ministerstwa na rzecz dofinansowania samorządów w gospodarce wodnej i wodno-ściekowej. Stanowi jednocześnie doskonałe wprowadzenie
do działań planowanych przez nas do wsparcia w miastach w ramach perspektywy
finansowej 2014–2020. Gorąco zachęcam Państwa do lektury.
Adam Zdziebło
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards