Data przyjęcia zgłoszenia (wypełnia Komitet Organizacyjny) Numer

advertisement
Data przyjęcia zgłoszenia (wypełnia Komitet Organizacyjny)
Numer identyfikacyjny (wypełnia Komitet Organizacyjny)
Komitet Organizacyjny
53. Konkursu Prac Magisterskich
Wydziału Farmaceutycznego
UM im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
KARTA ZGŁOSZENIA PRACY MAGISTERSKIEJ
NA 53. WYDZIAŁOWY KONKURS PRAC MAGISTERSKICH
Wydział Farmaceutyczny, kierunek: ………………………………………………………….……………………………………………………………
Imię i nazwisko Autora: …………………………………………………………………………….……………………………………………………………
adres e-mail i tel. kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………..
Tytuł pracy magisterskiej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Recenzent pracy magisterskiej: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Autora Pracy Magisterskiej
..……………………………………………………………
Osoby akceptujące zgłoszenie:
Kierownik pracy magisterskiej: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Katedra/Zakład: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres e-mail i tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………
Opiekun pracy magisterskiej: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Katedra/Zakład: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
adres e-mail i tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Opiekuna
Pracy Magisterskiej
Podpis Kierownika
Pracy Magisterskiej
…………………………………………………………….
…..……………………………………………………………
Uwaga:
Kartę zgłoszenia wraz z podpisanym Regulaminem Konkursu uprzejmie prosimy o dostarczenie do dnia 15.09.2017 r.,
do Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego (prof. UM dr hab. Barbary Thiem, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej
i Biotechnologii Roślin, ul. Św. Marii Magdaleny 14).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards