•WSPÓLNE TEMATY - Pismo pracowników socjalnych, terapeutów

advertisement
WSPÓLNE TEMATY
Miesięcznik „Wspólne tematy - pismo pracowników socjalnych, terapeutów,
personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego” ukazuje się od stycznia 1995 roku. Już
od 18 lat służymy wiedzą nakierowaną na praktykę pracy! Z poszczególnych wydań
zebrała się biblioteczka fachowego pomagania licząca kilkanaście tysięcy stron.
Nowy Czytelnik może z niej korzystać w dowolny sposób. Wiele numerów
archiwalnych jest nadal dostępnych dzięki dodrukom. Artykuły z numerów
wyczerpanych, a nie wznawianych, dostępne są w postaci cyfrowej. Jeśli więc
Czytelnika interesuje jakieś wybrane zagadnienie, to możliwe jest zebranie
wszystkich wydań „wspólnych tematów” zawierających potrzebne mu artykuły.
Download