język polski - Publiczne Gimnazjum w Dębowicy im. Jana Pawła II 21

advertisement
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM
IM. JANA PAWŁA II W DĘBOWICY ROK SZKOLNY 2016/2017
Tytuł programu
Lp. Klasa/grupa
Nr
dopuszczenia
Autor programu
wydawnictwo
IA
IB
II A II B
III A III B
1/2015
Program nauczania języka polskiego w
gimnazjum „Myśli i słowa”
Ewa Nowak
Joanna Gaweł
WSiP
1/2009
„Słowa na czasie”: program nauczania
języka polskiego
w klasach I-III gimnazjum
Małgorzata
Chmiel, Wilga
Herman, Zofia
Pomirska, Piotr
Doroszewski
Nowa Era
IA
IB
II A II B
2/2015
Program nauczania języka
angielskiego.
poziom III.1
Barbara
Tittenbrum
Ewa Piotrowska
III A III B
3/2009
Program nauczania języka angielskiego.
Ewa
Lewandowska
Barbara
Maciszewska
Pearson
Education
Polska Sp. z o.o.
Anna
Buchowiecka Fudała
PWN
JĘZYK POLSKI
1.
JĘZYK ANGIELSKI
2.
poziom III.1
Macmillan
JĘZYK ROSYJSKI
3.
IAIB
II A II B
III A III B
4.
IA
1/2014
Program nauczania języka rosyjskiego
w gimnazjum. Kurs dla początkujących
11/2009
Gra muzyka
MUZYKA
Jan Oleszkowicz
Nowa Era
IB
Program nauczania muzyki w gimnazjum
PLASTYKA
5.
IA
IB
3/2015
Sztuka tworzenia Program nauczania
plastyki w gimnazjum
IA IB
II A II B
III A III B
2/2009
„Śladami przeszłości” Program nauczania
ogólnego historii
w klasach I-III w gimnazjum .
Natalia
Mrozkowiak
Nowa Era
Teresa
Kowalewska,
Tomasz Maćkowski
Nowa Era
Teresa
Kowalewska
Nowa Era
Ewa Maria Tuz,
Dawid Szczypiński
Nowa Era
Anna Zdziennicka
Nowa Era
Teresa Kulawik,
Maria Litwin
Wydawnictwo
Nowa Era
Marcin Braun,
Weronika Śliwa
Nowa Era
Historia
6.
WOS
7.
II A IIB
III A III B
17/2009
Program nauczania ogólnego wiedzy
o społeczeństwie
w klasach I – III gimnazjum
GEOGRAFIA
8.
IA IB
II A II B
III A III B
9/2009
Program nauczania geografii w
gimnazjum „Planeta nowa”
BIOLOGIA
IA IB
II A II B
III A III B
8/2009
„Puls życia”
Program nauczania biologii w gimnazjum.
7/2009
Program nauczania chemii w gimnazjum
10.
IA IB
II A II B
III A III B
6/2009
11.
IA IB
II A II B
III A III B
„To jest fizyka”
Program nauczania fizyki w gimnazjum
9.
CHEMMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
12.
IA IB
II A II B
III A III B
5/2009
Matematyka z plusem.
Program nauczania matematyki dla
trzeciego etapu edukacyjnego
IA
IB
II A
II B
10/2009
Informatyka Europejczyka.
Program nauczania informatyki dla
gimnazjum
Marta Jucewicz,
Marcin Karpiński,
Jacek Lech
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Jolanta Pańczyk
Grupa
Wydawnicza
"Helion" S.A.
INFORMATYKA
13.
WYCHOWANIE FIZYCZNE
14.
IA IB
II A II B
III A III B
15/2009
III A
III B
16/2009
Program nauczania wychowania
fizycznego dla klas I-III Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II Dębowicy
Agnieszka
Izdebska
Andrzej
Czubaszek
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
15.
Program nauczania edukacji dla
bezpieczeństwa dla gimnazjum
Jarosław Słoma
Nowa Era
Joanna Sztejnbis
– Zdyb
MAC
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
16.
II A
II B
4/2015
III A
III B
5/2015
Łączy nas śpiew – program zajęć
artystycznych
Papieroplastyka - Program zajęć
artystycznych realizowanych w
Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Dębowicy
Anna
Mikołajewska
ZAJĘCIA TECHNICZNE
17.
II A
II B
III A
III B
18/2009
Program nauczania
w gimnazjum Zajęcia techniczne.
Technika w praktyce
- Zajęcia mechaniczno
- motoryzacyjne kl. II - Zajęcia
elektryczno - elektroniczne kl. III
Waldemar
Czyżewski
Nowa Era
RELIGA/ETYKA
18.
IA IB
II A II B
III A III B
II A
III B
2/2014
Program edukacji religijnej
3/2014
Program nauczania etyki
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
B. Nosek
Tomasz
Kalbarczyk
Jedność
Download