Ze skarbca modlitw Kościoła (z załączonymi łaskami odpustów i

advertisement
Ze skarbca modlitw Kościoła
(z załączonymi łaskami odpustów i obietnicami Bożymi)
Cz. II.
Według modlitewnika „Kwiatek seraficzny…” wydanego w Krakowie w 1909 roku,
imprimatur J. Kard. Puzyna. W treści zachowano pisownię oryginału. W nawiasach podano
daty dekretów papieskich ustanawiających związaną z daną modlitwą łaskę odpustu.
Westchnienie Świętych Imion Najświętszej Rodziny
Jezus, Maryja, Józef…
Odpust siedem lat i siedem kwadra gen za każdorazowe pobożne wymówienie Świętych
Imion Najświętszej Rodziny, a raz w miesiącu odpust zupełny dla tych, którzy codziennie je
wymawiają. Warunek: spowiedź i Komunia Święta. (Pius X, 8 czerwca 1906 r.)
Westchnienia do Najświętszego Serca Jezusowego
Jezu Cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego!
(300 dni odpustu raz na dzień. Pius IX., dnia 25 stycznia 1868 r.)
Słodkie Serce Pana Jezusa, spraw niech Cię kocham coraz więcej!
(300 dni odpustu. Pius IX., dnia 26 listopada 1876 r.)
Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością!
(300 dni odpustu. Pius IX., dnia 18 maja 1875 r.)
Odpusty w dzień pierwszej Komunii Świętej
1. Dzieci, które do pierwszej Komunii Świętej przystępują, jeśli przytem na intencję
Ojca św. się pomodlą – zyskują odpust zupełny.
2. Rodzice i krewni dzieci, aż do trzeciego stopnia, którzy biorą udział w 1. Komunii
Świętej dziecka, jeśli wyspowiadają się i w tym samym dniu do Komunii Świętej
przystąpią, zyskują także odpust zupełny.
3. Inni wierni, którzy w pierwszej Komunii dzieci biorą udział, jeśli przynajmniej żal za
grzechy wzbudzą, zyskują odpustu siedem lat i siedem kwadra gen.
(Dekret Ojca św. Piusa X., dnia 12 lipca 1905 r.)
Złota koronka do Najsłodszego Serca Jezusowego
Na koronce zwyczajnej, z pięciu dziesiątków złożonej, mówi się na samym początku:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajświętszą Jezusa Chrystusa na spłacenie
grzechów moich i za potrzeby Kościoła Świętego.
(100 dni odpustu za każdorazowe pobożne westchnienie. Pius VII., dnia 22 września 1817 r.)
Na dużych ziarenkach, zamiast Ojcze nasz:
Jezu Cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego!
Na małych paciorkach, zamiast Zdrowaś Maryjo:
Słodkie Serce Pana Jezusa, spraw niech Cię kocham coraz więcej!
Krótka Nowenna na cześć Najświętszej Maryji Panny,
którą się odprawia przed głównymi uroczystościami Matki Bożej.
W Imię Ojca + i Syna + i Ducha + Świętego. Amen.
Wezwanie: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Odpowiedź: Panie ku ratunkowi memu pośpiesz się.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Modlitwa:
Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej Miłości.
Wezwanie: Wypuść Ducha Twego, a będą stworzone.
Odpowiedź: I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się: Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego nauczył, daj nam w
tymże Duchu znać, co dobre, i pociechą jego zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
3 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, 3 Chwała Ojcu.
Westchnienie:
Przez Twoje Święte i Niepokalane Poczęcie, o Przenajświętsza Maryjo Panno, oczyść serce,
ciało i duszę moją. Amen.
Antyfona, wiersz i Modlitwa na cześć Najświętszej Maryji Panny Niepokalanej
Antyfona: Tyś jest różdżka, w której ani sęk pierworodnej zmazy ani skaza uczynkowej winy
nie powstała.
Wezwanie: Przy poczęciu Twoim, Panno, Niepokalana byłaś!
Odpowiedź: Módl się za nami do Ojca, którego Syna porodziłaś!
Módlmy się:
Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Panny Maryji godne Synowi Twemu mieszkanie
zgotował, prosimy Cię, abyś jako Ją przez śmierć tegoż Syna wolną od wszelkiej zmazy
zachował, tak nam za Jej przyczyną niepokalanymi przyjść do Ciebie dopuścić raczył. Przez
tegoż Chrystusa, pana naszego. Amen.
(100 dni odpustu za każdorazowe odmówienie tej antyfony, wiersza i modlitwy sercem
skruszonym. Pius IX., dnia 31 marca 1876 r.)
Download