Czynność związana z obsługą Karty: Kaucja/opłata: Wydanie Karty

advertisement
 Czynność związana z obsługą Karty: Wydanie Karty niespersonalizowanej Wydanie Karty spersonalizowanej Zamówienie Karty spersonalizowanej za pomocą Portalu Klienta Wydanie duplikatu Karty spersonalizowanej w związku z utratą albo uszkodzeniem Karty albo zmianą danych osobowych nadrukowanych na Karcie Użytkownika Karty Wydanie duplikatu Karty niespersonalizowanej w związku z utratą albo uszkodzeniem Karty Nadanie/zmiana PIN/Hasła Karty Kodowanie Biletu okresowego na Karcie Kodowanie ulgi na Karcie spersonalizowanej Blokowanie Karty Odblokowywanie Karty Zastrzeżenie Karty Zasilenie Pieniądzem Elektronicznym Instrumentu Płatniczego na Karcie Sprawdzenie salda Pieniądza Elektronicznego na Instrumencie Płatniczym oraz historii ostatnich min 5 Zasileń Instrumentu Płatniczego i Transakcji Zwrot kaucji, zwrot wartości Biletu okresowego zakodowanego na Karcie lub Wykup Pieniądza Elektronicznego – przelewem bankowym Zwrot kaucji, zwrot wartości Biletu okresowego zakodowanego na Karcie lub Wykup Pieniądza Elektronicznego – przekazem pocztowym Zwrot wartości niewykorzystanego Biletu okresowego zakodowanego na Karcie bez zwrotu Karty Udostępnienie jednego billingu Zasileń Instrumentu Płatniczego Pieniądzem Elektronicznym i Transakcji w danym miesiącu kalendarzowym Kaucja/opłata: Kaucja w wysokości ­ 20 złotych Bez opłat Zgodnie z § 5 ust. 6 Regulaminu „Śląska Karta Usług Publicznych” – 20 złotych Opłata w wysokości ­ 20 złotych Kaucja w wysokości ­ 20 złotych Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Koszty przekazu pocztowego ­ zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej Zgodnie z „Taryfą przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP” Bez opłat 
Download