Włochy: Faszyzm- ruch polityczny i ideologia rozwijająca się w

advertisement
Włochy: Faszyzm- ruch polityczny i ideologia rozwijająca się w Europie po I wojnie
światowej, forma dyktatury we Włoszech,Niemczech,Hiszpani. Związana jest z rasizmem,
silnym nacjonalizmem. 1919- Banito Mussolini założył organizacje skupiająca weteranów
wojennych zwaną Fasci di Combatimento. Program łączył hasła lewicowe i
nacjonalistyczne, głosił opodatkowanie bogatszych i konfiskata dóbr kościelnych. Faszyści
zaczeli tworzyć zbrojne bojówki. Faszystów nazywano czarnym koszulami. 1921 powstała
we Włoszech Narodowa Partia Faszystowska 28.10.1922 faszyści zorganizowali „Marsz
na Rzym”. Mussolini objął stanowisko premiera, 1923 nadal sobie tytuł duce(wodza).
Porwanie i zabójstwo lidera socjalistów z prowokowało Mussoliniego do zniesienia wolności
prasy, w styczniu 1925 przejął całkowitą władzę.(„Wszystko w państwie,nic poza państwem,
nic przeciwko państwu”). Nieudany zamach na jego był pretekstem w 1926 do zakazu
działalności wszystkich partii oprócz faszystowskiej. Stosowano terror wobec przeciwników
politycznych, zachowano monarchie, nie prześladowano kościoła. 9.12.1928 powołano
Wielką Radę Faszystowską. 1929 traktaty luterańskie pomiędzy papiestwem a rzadem
faszystowskim, religia Rzymskokatolicka religia państwa. W państwie wprowadzono zasady
ustroju korporacyjnego. W 1932 Mussolini wydał doktryne faszyzmu: antysocjalizm,
antydemokracja,solidaryzm społeczny, antyliberalizm,ekspansja zewnętrzna, kult siły i
przemocy, kult nadczłowieka.
Faszyzm w Niemczech:
5.01.1919 powstaje DAP, w 1920 nazwa NSDAP(Narodowosocjalistyczna Niemiecka
partia Pracy), Hitler powołuje SA, 1923 nieudany poucz w Monachium,1925 prezydentam
Niemiec zostaje Poul Von Hindenburg, Hitler pisze w więzieniu książkę „Mein
Kampf”(Moja walka) w 1925 ja wydaje. 1925 powołuje SS. Luty 1933 oskarżenie
komunistów o podpalenie Reichstagu. W polowie 1933 doszło do rozwiązania wszystkich
partii oprócz NSDAP, 1934 Hitler przejmuje władze(prezydent,kanclerz,szef partii) ma tytuł
wodza i kanclerza Rzeszy, państwo określa się jako III Rzesza. Znakiem III rzeczy była
swastyka, podstawowym obowiązkiem kobiet było rodzenie dzieci dla Rzeszy.
Organizowano masowe pochody i uroczystości. Rozbudowano aparat terroru, powstało
gestapo(tajna policja w Niemczech) zwalczano wrogów politycznych, kościół, Żydów,
zaczęto tworzyć obozy koncentracyjne,system donosicielstwa. 30.06.1934 Noc długich noży,
wymordowanie SA przez SS. Na czele SS stał Heinrich Himmler. 1935 uchwalenie ustaw
norymberskich: brak praw politycznych, zakaz małżeństw mieszanych. 9 na 10 listopada
1938 „noc kryształowa” pogrom żydów.
Stosunki międzynarodowe: Kwiecień 1922 podpisanie w Rapallo układu niemieckoradzieckiego w współpracy gospodarczej i wojskowej. Październik 1925 pakt w Locarno
gwarantujący granice niemieckie, sierpień 1928 pakt Briand-Kellogg . 1931 atak Japoni na
Mandżurię. 1935 Hitler wprowadza obowiązek służby wojskowej a rok później
remilitaryzacje Nadrenii. Październik 1935 Włochy wkroczyły do Abisyni(Etiopi) Na
mocy układu niemiecko-japońskiego z listopada 1936 i włosko- niemieckiego z września
1937 powstał sojusz zwany Paktem Antykominternowskim. 1936 poczatek wojny
domowej w Hiszpani. Zwyciężył Francisco Franco wprowadzając w 1939 system
konserwatywnej dyktatury autorytarnej. Marzec 1938 wojska niemieckie wkroczyły do
Austrii i bez zadnego oporu zajeli kraj. Wrzesień 1938 konferencja w Monachium z
udziałem Daladiera,Chamberlaina, Hitlera i Mussoliniego, upoważnienie Niemców do zajecia
Sudetów. Pocz. Listopada 1938 arbitraż wiedeński. 15 marca 1939 wojska niemieckie
wkraczają do Pragi bez zbrojnego oporu. Kwiecień Włochy zajmują Albanie. Maj 1939
komisarzem srpaw zagranicznych ZSRR zostaje Wieczesław Mołotow. 23 sierpnia 1939
podpisanie paktu Ribbentrop- Mołotow, układ o nieagresji między Niemcami a ZSRR,
odkryty po wojnie tajny protokół zakład podział Europy Wschodniej i Środkowej
Wybuch II wojny światowej:
31 sierpnia 1939 prowokacja gliwicka .pierwsze pociski padly z pancernika „Schleswig
Holstein” na Westerplatte(1-7 wrzesnia), z nocy 3 na 4 września ewakuacja z Warszawy
Rządu, instytucji państwowych i złota z banku polskiego. 3 września Wielka Brytania i
Francja wypowiedziały wojne Niemcom jednak już 12 września rezygnacja z akcji przeciw
Niemcom. 9 września oddziały Pomorze i Poznań pod dow. Gen. Kutrzeby uderzyły na siły
niemieckie pod Łęczycą i Łowiczem hamując kampanie Hitlera. 17 września wkroczenia
armii czerwonej na granice Polski wojne z ZSRR. 17 września obrady w Kołami i Kutach
rządu polskiego, 17 na 18 władze RP przekraczają granice z Rumunią. 28 września
kapitulacja Warszawy dowodzonej przez Stefana Starzyńskiego, 2 października poddaje
się Hel. Granica Niemiec i ZSRR wzdłuż Pisy,Narwi,lini OstrołękaTreblinka,Bugu,Bełzec-Wisłok,Sanu. Ważniejsze bitwy: 1-7 IX Westerplatte dow.
Sucharski, 1 września poczta Gdańska Guderski, 9-22 IX Bzura dow. Kutrzeba, 7-10 IX
Wizna Władysław Raginis, 14-29IX Modlin Wacław Młodzianowski, 1IX-2X Hel Józef
Unrug, 2X-5X Kock Franciszek Kleeberg.
Download