Liczba biały krwinek płynu stawowego i rozmazy w diagnostyce lub

advertisement
Liczba biały krwinek płynu stawowego i rozmazy w diagnostyce lub wykluczeniu
infekcji okołoprotezowej
A. Dinneen, A. Guyot, J. Clements, N. Bradley
From Royal Surrey County Hospital, Guildford, and Frimley Park Hospital, Frimley,
United Kingdom
Bone Joint J 2013;95-B:554–557.
Wartości graniczne o najwyższej czułości i swoistości dla krwinek białych płynu
stawowego i rozmazu płynu ułatwi dokładną diagnostykę infekcji po całkowitej
aloplastyce stawu kolanowego (ASK) i całkowitej aloplastyce stawu biodrowego
(ASB). W badaniu uwzględniono wszystkich pacjentów poddanych rewizyjnej ASK
lub ASB z powodu podejrzenia zakażenia okołoprotezowego między rokiem 2009 a
2011 w dwóch szpitalach. Łącznie uwzględniono 75 pacjentów w średnim wieku 70,3
lat (38 do 89). Płyn stawowy aspirowano przed zabiegiem, a próbki tkanek
okołoprotezowtych pobrano śródoperacyjnie do badania histologicznego i
mikrobiologicznego.
Krzywe charakterystyczno-operacyjne odbiornika (receiver operating
characteristic (ROC) plots) zostały określone dla krwinek białych i wymazów w
pobranym płynie. Granica normy dla ASK i ASB wynosiła 1590 białych komórek / μl
i 65% neutrofili. Wartość graniczna białych krwinek zidentyfikowany podczas ASB
była wyraźnie niższa niż wcześniej cytowana w literaturze. Granica normy białych
krwinek w aspiracie płyny stawowego przy podejrzeniu zakażenia okołostawowego
między 1100 i 1700 białych komórek / μl może być stosowana zarówno do ASB i
ASK.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards