ostrość wzroku, czułość kontrastowa, pole widzenia, wrażliwość na

advertisement
Kurs nr 7, 20.09.2016, czwartek, godz. 13.15-14.45 (1,5 godz.)
sala kinowa, poziom VI
Podstawy badania funkcji narządu wzroku – ostrość wzroku, czułość kontrastowa, pole
widzenia, wrażliwość na olśnienie, widzenie obuoczne, badanie barw
prof. dr hab. Marek E. Prost1, dr n. med. Małgorzata Krajewska2, dr n. med. Jaromir Wasyluk1,2, lek. med.
Marcin Jezierski1
1Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
2Centrum Okulistyczne Optimum w Warszawie
W trakcie kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. Ostrość wzroku - formuła Snellena, skala logMAR, jednostki M, system VAS, FAS i VFS, badanie
widzenia u dzieci
2. Czułość kontrastowa – definicje kontrastu i czułości kontrastowej, skala Michelsona i Webera, metody
badania, czułość kontrastowa w orzecznictwie, interpretacja krzywej czułości kontrastowej
3. Wrażliwość na olśnienie – definicja, metody badania, wrażliwość na olśnienie w orzecznictwie
4. Pole widzenia – ocena zmian
5. Widzenie obuoczne – definicja widzenia obuocznego, stopnie, metody badania,
6. Badanie barw - metody badania, widzenie barw w orzecznictwie
Poziom kursu: średniozaawansowany
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards