8. Tydzień Mózgu w Poznaniu 14-18 marca 2016 r. Dr hab. Joanna

advertisement
8. Tydzień Mózgu w Poznaniu
14-18 marca 2016 r.
Dr hab. Joanna H. Śliwowska
Pracownia Neurobiologii, Instytut Zoologii
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu
SESJA: CHOROBY MÓZGU I STYL ŻYCIA
Czwartek – 17 marca 2016 r., g. 18.00
JAK DIETA I ALKOHOL WPŁYWAJĄ NA PRACĘ MÓZGU
I UKŁADU ROZRODCZEGO?
Jedną z podstawowych funkcji warunkujących przetrwanie gatunku jest
przekazywanie genów potomstwu. U ludzi i zwierząt kręgowych proces ten
zachodzi poprzez rozmnażanie płciowe a organizm przygotowuje się do tej
ważnej biologicznie funkcji poprzez dojrzewanie płciowe. Jak to się dzieje, że
młodociany organizm nagle osiąga dojrzałość płciową i potencjalnie może wydać
na świat potomstwo? Neurobiolodzy dowiedli, że
dojrzewanie płciowe
rozpoczyna się w mózgu a ściślej w jego części zwanej podwzgórzem. Tam
znajdują się komórki nerwowe (neurony) wyspecjalizowane w zarządzaniu
procesami dojrzewania płciowego i rozmnażania. Neurony te wydzielają
gonadoliberynę, która stymuluje przysadkę mózgową i gonady do wydzielania
hormonów, w ramach osi podwzgórze – przysadka mózgowa – gonady (PPG).
Najnowsze badania wskazują również na to, że w podwzgórzu wydzielany jest
neuropeptyd – kisspeptyna, który zapoczątkowuje dojrzewanie płciowe i reguluje
procesy rozmnażania. Ponadto ostatnio odkryto, że kisspeptyna współdziała z
dwoma innymi peptydami – neurokininą B i dynorfiną w neuronach zwanych
KNDy.
Stresory metaboliczne takie alkohol czy niewłaściwa dieta należą do czynników
zaburzających funkcjonowanie osi PPG. Alkohol działający we wczesnych
etapach rozwojowych, np. w okresie ciąży może „reprogramować” rozwijające się
organy, w tym również te budujące oś PPG. W modelach zwierzęcych ekspozycji
na alkohol w okresie prenatalnym wykazano długotrwałe konsekwencje tej
używki na funkcje rozrodcze.
Efektem drastycznej zmiany trybu życia współczesnego człowieka (niewłaściwa
dieta, brak lub ograniczony wysiłek fizyczny) jest obserwowana eskalacja
problemu otyłości mogącej prowadzić w konsekwencji do rozwinięcia się
cukrzycy typu 2. Oprócz pierwotnych problemów związanych z uszkodzeniami
procesów metabolicznych u ludzi z otyłością i cukrzycą pojawia się również wiele
wtórnych zaburzeń, w tym dotyczących funkcji rozrodczych.
Najnowsze doniesienia naukowe wskazują na to, że zakłócenia w działaniu
kisspeptyny i jej receptora mogą przyczyniać się do nieprawidłowości w
funkcjach rozrodczych obserwowanych w przypadkach nadużywania alkoholu,
otyłości, czy cukrzycy typu 2.
Badania finansowane z grantów NCN
2015/17/B/NZ4/02021
OPUS 2011/01/B/NZ4/04992 i OPUS
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards