Liczby pierwsze Liczbą pierwszą nazywamy liczbę, która ma tylko

advertisement
Liczby pierwsze
Liczbą pierwszą nazywamy liczbę, która ma tylko dwa podzielniki: 1 i samą siebie.
Opracuj program, który wczytuje ze standardowego wejścia liczby i wypisuje te z nich, które są pierwsze.
Wejście
W pierwszym wierszu standardowego wejścia zapisano liczbę naturalną L (1 ≤ L ≤ 60 002) – ilość liczb
do wczytania, a w następnych L wierszach po jednej liczbie P (1 ≤ P ≤ 10 000 000) do sprawdzenia.
Wyjście
Na standardowe wyjście, w oddzielnych wierszach, wypisz liczby pierwsze, zachowując kolejność
wczytywania.
Przykłady
Wejście
5
7
8
9
13
17
Wyjście
7
13
17
Wejście
3
11
19
10
Wyjście
11
19
Wejście
5
25
29
24
21
23
Wyjście
29
23
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności
programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards