WSTĘP DO
SEJSMOLOGII
Marek GRAD
Wydział Fizyki
Instytut Geofizyki UW
Wstęp
1. Sejsmiczność Ziemi
2. Fale tsunami
3. Własności sprężyste skał
4. Fale sejsmiczne
5. Modele źródła sejsmicznego, prekursory i
prognozowanie trzęsień ziemi
6. Sejsmologia i budowa wnętrza Ziemi
7. Sejsmologia strukturalna
8. Sejsmologia i tektonika globalna
______________________________________________________________________
Kod ERASMUS 1103-499_Wstęp do sejsmologii, 3 pkt ECTS, semestr zimowy
Trzęsieni ziemi
Kobe, 1995
Mechanizm trzęsienia ziemi i tsunami
prędkość fali tsunami cg ≈ cf ≈ (gh)½
fale S
fale P
P(kont)
fale objętościowe P i S, załamane, odbite, przemienne, fale powierzchniowe ...
Tomografia sejsmiczna - Hodografy i anomalie rozkładu prędkości fal P w
płaszczu Ziemi - cięcie równikowe
Metody sejsmiczne w badaniach skorupy ziemskiej
(Grad, Tiira i ESC Working Group, GJI, 2009)
Wykład w ramach specjalizacji
„Geofizyka w Geologii”
San Andreas
Koniec WDS
Download

Czy Polsce grozi tsunami?