The Organizing Committee of
the 1st International Congress of Cosmetology
Medical University of Bialystok
Faculty of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine
Euroregional Centre of Pharmacy
Mickiewicza 2D, 15-222 Białystok, Poland
e-mail: [email protected]
ZASTOSOWANIE NANOTECHNOLOGII W PRODUKTACH PROFESJONALNYCH
MEDIDERMA – FERULAC PEEL I DNA RECOVERY PEEL
NANOTECHNOLOGY IN PROFESIONAL PRODUCTS OF MEDIDERMA – FERULAC
PEEL AND DNA RECOVERY PEEL
Prowadzący/Instructor:
Anna Cyunczyk - Sesderma
Opis warsztatów/Workshops:
Na warsztatach zostaną zaprezentowane peelingi liposomowe Ferulac Peel, Dna Recovery
Peel oraz Retises Nano, które zostały stworzone z użyciem nanotechnologii. Jest to nowatorskie
rozwiązanie dotyczące zamykania składników aktywnych w nanocząsteczkach.
Więcej informacji na oficjalnej stronie: http://mediderma.pl/82-peelingi-liposomowe
More info on official website: http://mediderma.pl/82-peelingi-liposomowe
Każdy z uczestników otrzyma zestaw materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz certyfikat
uczestnictwa w warsztatach.
Each participant will receive a set of promotional materials and training and a certificate of participation in the workshop.
Liczba uczestników/Participants:
8 - 10 osób