Wieś jako źródło inspiracji artystycznej.
Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Józefa Chełmońskiego „Jesień”
oraz wybranych utworów literackich.
Józef Chełmoński Jesień
[1875]
Download

Wieś jako źródło inspiracji artystycznej. Omów zagadnienie